Plavby loďou Zemplínska Šírava
Plavby loďou Zemplínska Šírava
Cenník prenájmu lodí REZERVÁCIA LODE Porovnanie lodí
čln ŠTANDARD Všeobecné informácie o plavbe a lodiach Možné problémy pri plavbe, bezpečnosť
čln VIP Odporúčania pred nástupom do lode Obmedzenia, zákazy a prípadné pokuty
loď EXCLUSIVE Kto môže na loď a kto môže riadiť Ako riadiť loď - know how príručka

Bezpečná hĺbka

  • Za najmenšiu hĺbku, pri ktorej je plavba bezpečná považujeme hĺbku 3 metre. Neodporúčame ani s loďami vybavenými sonarmi chodiť do menšej hĺbky.
  • Dôvod prečo je potrebné dodržať až takú hĺbku (aj keď ponor člnu je oveľa menší) je v tom, že v menšej hĺbke môžete často naraziť na podvodné objekty, ktoré až na jednu výnimku (potopená budova popísaná v sekcii Obmedzenia, zákazy a prípadné pokuty), väčšinou nie sú vyššie ako 2m. Ak teda v 3m hĺbke prejdete ponad potopený strom, vyvýšeninu po starej zatopenej ceste, obrovský kameň z hrádze a pod. hĺbka sa v sekunde môže znížiť aj na menej ako jeden meter, ale vy to s člnom ešte bezpečne prejdete, aj keď v tej rýchlosti ako sa nebezpečenstvo objaví nemáte šance okamžite reagovať.
  • Dôležité je tiež že v niektorých častiach Šíravy v hĺbke 2m a menej viete zachytiť konce vodných rastlín. Ak sa cez nich budete plaviť dostatočne dlho, dokážete ich nasekať a namotať na vrtuľu. Vaša maximálna rýchlosť sa môže znížiť až na 2km/h. Po čase však začne dochádzať aj k preťaženiu motora, prehrievaniu motora a upchatiu chladenia motora. Dôsledky sú potom katastrofálne.
  • Pri lodiach VIP a Exclusive, ktoré sú vybavené sonarmi teda odporúčame vždy sledovať údaj o hĺbke a nechodiť do vody menšej ako 3m. Prioritne sledujte sonar, keď sa plavíte bližšie pri pobreží. Hĺbka blízko brehu sa môže niekedy behom zopár sekúnd zmeniť zo 7 metrov na nebezpečnú plytčinu. Mapka je pre vás len informatívna, môžete ísť aj bližšie k brehu ako udáva mapka, pokiaľ sa držíte vo vode hlbšej ako 3m. Ak sa hĺbka vody znižuje, čím skôr zmeňte smer a plavte sa ďalej od brehu.
  • Pri lodiach Štandard, ktoré nie sú vybavené sonarmi je nutné riadiť sa mapkou. Min. vzdialenosť od brehu v častiach Šíravy s hlbšou vodou je na mape cca 50m, pri miestach, kde sú veľké plytčiny je v mape zakreslená bezpečná vzdialenosť až 200m od brehu. O všetkom vás poučíme, prípadne názorne ukážeme pri preberaní lode.
  • Je potrebné si uvedomiť, že na Šírave sú miesta, kde voda asi 200m od brehu môže mať cca 2m. Ďalej ako 200m od brehu je vždy bezpečne, nemusíte v kuse sledovať sonar, nemusíte pozerať do mapky.
  • Aj keď za najmenšiu možnú bezpečnú hĺbku považujeme 3m, neznamená to, že sa môžete plaviť kdekoľvek v takejto hĺbke. S plavidlom nesmiete vstupovať do priestorov pláži (aj keď je tam hlbšia voda), približovať sa k plavcom a obmedzovať ich. Neodporúčame sa tiež plaviť veľmi blízko obývaných častí, alebo mól a pontónov, aj keby tam bola hlbšia voda.
  • Jednoduchosť plavby na Zemplínskej Šírave spočíva v tom, že plytšia voda a nebezpečenstvá sa nachádzajú vždy len v určitej vzdialenosti od brehu. Nikde v strede nie je potopená žiadna budova, kostolná veža, piliere starého mostu a pod.
    Ak ste v plytkej vode, stačí sa vždy vzdialiť od brehu a hĺbka vody bude bezpečná. Vo vzdialenosti väčšej ako 200m od brehu je hĺbka vody vždy dostatočná a bezpečná pre plavbu loďou.


© PLAVBA.sk, Zemplínska Šírava, Hôrka - Lúč, hotline: 0948 PLAVBA (0948 752822), GPS: N48°47'39.26'' 21°58'27.04'',