Plavby loďou Zemplínska Šírava
Plavby loďou Zemplínska Šírava
Cenník prenájmu lodí REZERVÁCIA LODE Porovnanie lodí
čln ŠTANDARD Všeobecné informácie o plavbe a lodiach Možné problémy pri plavbe, bezpečnosť
čln VIP Odporúčania pred nástupom do lode Obmedzenia, zákazy a prípadné pokuty
loď EXCLUSIVE Kto môže na loď a kto môže riadiť Ako riadiť loď - know how príručka

Bóje a ich význam

Červené a zelené bóje - plechové, veľké, v tvare dvojitého kužeľa a valca

 • pozn. zelené bóje sú v tvare dvojitého kužeľa (jeden kužeľ pod vodou a jeden trčí z vody), červené bóje sú v tvare valca ležiaceho na vode.
 • Červené a zelené bóje ohraničujú tzv. plavebnú dráhu. T.j. časť vodnej plochy prioritne určenej pre plavbu plavidiel. Niečo ako pätníky na ceste pre autá.
 • Na strane rekreačných stredísk (severný breh) sú zelené bóje a na druhej strane (južný breh) sú červené bóje (ak ich správca vodnej cesty v danom roku umiestnil a ak ich neodtrhol a neodniesol vietor - nie je to teda pravidlom).
 • Pre vás a váš typ plavidla tieto bóje neznamenajú žiaden zákaz, plaviť sa môžete pred aj za nimi.
 • Pokiaľ sa nachádzate za bójou voči brehu (t.j. v plavebnej dráhe) nemusíte sa prioritne venovať sledovaniu hĺbky. Ste určite v dosť hlbokej vode a nehrozí vám zrážka s podvodným objektom.
 • Pokiaľ sa nachádzate medzi bójou a brehom (t.j. mimo plavebnej dráhy) buďte opatrný, čo sa týka hĺbky, ale aj iných nebezpečenstiev a možných obmedzení.
 • Z definície plavebnej dráhy a z plavebných nariadení platných pre Šíravu vyplývajú ďalšie povinnosti (prioritne nie pre váš typ plavidla) a informácie, ktoré však pre vás nie sú podstatné z toho hľadiska, že ich 99% ostatných plavidiel a plavcov ignoruje a nedodržiava.
 • Nemýliť si s guľatými červenými kužeľovými bójami s okom hore rozmiestnenými v niektorých lokalitách - jedná sa o kotevné bóje.

Biela bója - plechová, veľká, v tvare dvojitého kužeľa

 • Biela bója označuje priestor pre pláž. Pre vaše plavidlo je zakázané plaviť sa medzi bielou bójou a brehom!
 • V súčasnosti sa pravdepodobne jediná biela bója nachádza v stredisku Medvedia Hora - penzión Anima. V tomto stredisku (aj vzhľadom na vysokú návštevnosť) vládne dokonalá anarchia ohľadom dodržiavania príkazov, zákazov a určitej plavebnej etikety. Z tohto dôvodu sa určite neriaďte tým, že niekto iný sa nachádza za bójou, alebo sa nejakým spôsobom správa na vode! Vzhľadom na hustotu plavidiel (motorových, vodných bicykov, paddleboardov a pod.) a plavcov spojenú navyše s jachtárskym prístavom v tesnej blízkosti buďte veľmi opatrní a plavte sa radšej v dostatočnej vzdialenosti.
 • Samozrejme väčšina plavcov netuší, čo biela bója znamená a plaví sa aj ďaleko za týmto ohraničením pláže. Neoznačený plavec (bez farebnej čiapky, plaváku a pod.) niekedy doslovne splynie s vodou a všimnete si ho na poslednú chvíľu. Pozor na to! V tejto lokalite prioritne sledujte vodu a priestor okolo lode.

Bielo-červená bója - plechová veľká v tvare ležiaceho valca

 • Červená bója s bielymi prúžkami (alebo prúžkom), alebo naopak označuje priestor kde je zakázané sa plaviť. Pre vaše plavidlo je zakázané plaviť sa za takouto bójou!
 • V súčasnosti tieto bóje ohraničujú ochranné pásmo na východnej strane Šíravy - chránené vtáčie územie. To, že na 5km úseku sú v ideálnom prípade 4 bóje (niekedy aj menej) neznamená, že sa môžete pomedzi bóje vplaviť do tejto časti.

Modrá bója - plechová, veľká, v tvare dvojitého kužeľa

 • Modrá bója ohraničuje priestor, po ktorý sa môžu plaviť nemotorové plavidlá zväčša požičiavané v blízkej požičovni.
 • Pre vás to znamená, že sa vám neodporúča plaviť medzi touto bójou a brehom (priestor vyhradený prioritne pre plavidlá požičovne), ale nie je to touto bójou nijako zakázané.
 • Nakoľko zákazníci v požičovniach radi ignorujú pravidlá, je veľký predpoklad, že takéto plavidlá môžete stretnúť aj ďaleko za modrou bójou.
 • V súčasnosti sa pravdepodobne jediná modrá bója nachádza v stredisku Medvedia Hora - penzión Anima pred požičovňou vodných bicyklov.

Žltá, oranžová, malá biela plastová bója, červená bója, väčšinou s okom, kužeľové aj guľaté, často plastové

 • Žlté a oranžové bóje sú zväčša kotevné a používajú sa k ukotveniu plavidiel. Keďže sú však všetky súkromné - vás sa to nijako netýka. Prikotviť (priviazať) sa k nim nemôžete. V niektorých lokalitách sa používajú aj červené guľaté bóje s okom.
 • Dôležité upozornenie! Vzhľadom na to, že najľahšie sa dá kúpiť v obchodoch bója žltej, oranžovej, červenej, alebo bielej farby:
  • Sú niektoré kotevné bóje niektorých jachtárov aj takýchto farieb (aj keď to koliduje s farebným značením iných bójí). kotevná bója má však takmer vždy hore oko na uviazanie, podľa toho ju ľahko spoznáte
  • ... a naopak sú niektoré plavebné a podvodné prekážky iniciatívne jachtármi označené bielou, oranžovou, červenou, alebo žltou bójou. Neodporúčame sa preto približovať k žiadnej bóji tejto farby. Aj keď je bója kotevná, často obsahuje vyväzovacie laná, ktoré môžu plávať v blízkosti bóje tesne pod vodou. Je nebezpečné namotať ich na vrtuľu a pod.

Iné bóje

 • Na Šírave oficiálne nie sú iné ako hore uvedené bóje, avšak nikto vám nemôže zaručiť, že niekto nedokáže niečo kúpiť a niekde to v rámci svojich záujmov nezávisle na oficiálnom význame bóje nainštalovať. Preto sa akýmkoľvek iným bójam zďaleka vyhnite.
 • Špeciálnym prípadom je dočasná, často nafukovacia bójka s vlajočkou doslovne rôznych farieb, tvarov a vyhotovení, ktorú používajú potápači na označenie miesta ponoru. Preto platí hore uvedené bójam sa zďaleka vyhnite.

Rôzne tyčky trčiace z vody

 • Sú väčšinou tzv. tyčové bóje, ktorými si rybári značia miesto (napr. kde zakrmujú).
 • Tieto bóje nemajú hlavne v plavebnej dráhe čo hľadať (zákon je jasný). Tento fakt je však nepodstatný, keďže tam proste sú a budú :)
 • Pokiaľ uvidíte takúto tyčku (väčšinou si ju všimnete dosť neskoro) zďaleka sa jej vyhnite v záujme dodržiavania dobrých vzťahov s rybármi. Ak je to možné obíďte ju po strane ďalej od brehu.
 • Nie je vynimočné, že v tejto lokalite má rybár nahodenú udicu. Namotanie silonu na vrtuľu môže spôsobiť vážne následky - nepočítame nasrdeného rybára, ktorý za vami vyrazí na motorovom člne s čakanom v ruke :). Preto najlepšie zďaleka obísť.
 • Najčastejší výskyt rybárov a teda týchto bójok je v lokalite Klokočov a Paľkov (severný breh s rekreačnými strediskami, východná časť Šíravy) a na druhej strane Šíravy ich môžete zbadať kdekoľvek. Najčastejšie v časti Lúčky (južný breh, východná časť Šíravy), ale v podstate sporadicky niekedy aj popri celom južnom brehu.© PLAVBA.sk, Zemplínska Šírava, Hôrka - Lúč, hotline: 0948 PLAVBA (0948 752822), GPS: N48°47'39.26'' 21°58'27.04'',