Plavby loďou Zemplínska Šírava
Plavby loďou Zemplínska Šírava
Cenník prenájmu lodí REZERVÁCIA LODE Porovnanie lodí
čln ŠTANDARD Všeobecné informácie o plavbe a lodiach Možné problémy pri plavbe, bezpečnosť
čln VIP Odporúčania pred nástupom do lode Obmedzenia, zákazy a prípadné pokuty
loď EXCLUSIVE Kto môže na loď a kto môže riadiť Ako riadiť loď - know how príručka

Kotvenie lode

Platí len pre lode Exclusive.
Ostatné lode nie sú vybavené kotvami.Kedy kotviť loď

 • Ak to nie je nutné nevyhadzujte z lode kotvu! Následné vyťahovanie je špinavá a fyzicky náročná práca. Dôvod je jednoduchý. Kotva spolu s reťazou spadne do blata (väčšina dna Zemplínskej Šíravy). Pri odchádzaní budete musieť túto kotvu ručne vytiahnuť. Pričom kotva, reťaz a čiastočne lano na sebe zachytia množstvo blata. Pri vyťahovaní zababrete seba, loď a možno aj matrace. Ak je to možné vo vlastnom záujme sa tomu vyhnite. Pokiaľ ste kotvili tak, že vlny, či vietor loď dlhodobejšie tlačili, kotva sa tak zareže do blata, že vytiahnuť ju bude aj fyzicky náročné.
  Celková váha kotvy, reťaze (bez zachyteného mokrého a ťažkého blata) môže presiahnuť 20kg! Počiatočná sila potrebná na vytiahnutie zarytej kotvy z blata je ešte väčšia.
 • Pokiaľ sa kúpete v strede Šíravy a pod. vyhadzovanie kotvy je úplne zbytočné. Loď sama nikde neodpláva a ak by aj boli nejaké prúdy, ktoré loď jemne odnášajú určitým smerom, vás vo vode budú odnášať tiež. Kúpanie navyše často netrvá nejaký extra dlhý čas (rýchlo sa unavíte) a tak sa loď za ten čas radikálne nepriblíži k brehu a pod. Ak máte pochybnosti o pohybe lode, dajte motor do neutrálu a sledujte ako sa loď pohybuje.
 • Kotvu vyhodiť musíte, ak sa chcete dlhšie zdržať na vode bez toho, aby ste pozorovali okolie, kde sa loď pohybuje (napr. oddychujete v kajute). Predídete tak tomu, že sa loď po čase presunie do nebezpečných vôd, alebo narazí na breh.
 • Neodporúčame sa zdržiavať a teda ani kotviť veľmi blízko pláží.
 • Neodporúčame kotviť v podmienkach veľkých vĺn a silného vetru bez toho, aby ste pozorovali (najlepšie podľa GPS), či sa loď pomaly aj s kotvou nepresúva.

Kde môžem hodiť kotvu, kde kotviť

 • Kotvu môžete vyhodiť kdekoľvek ďalej od brehu, kde sa predpokladá nekomplikované čisto bahnité dno - t.j. nebude ju problém vytiahnuť, tým že sa nezachytí o nejaký podvodný objekt, ktorých je pri brehu viac (veľký kameň, potopený strom, staré konštrukcie, reťaze a pod.)
 • Kotvu je potrebné vyhadzovať vo väčšej vzdialenosti od iných plavidiel, bójok, brehu. Kotevné lano má určitú dĺžku a loď sa môže točiť vo veľkom polomere okolo miesta zhodenia kotvy. Nikto vám nezaručí, že kotva naozaj dostatočne drží. Môže dochádzať tak k malým posunom, ako aj k náhlemu uvoľneniu (nehovoríme o kľudnej hladine). Ak ste ďalej od iných objektov, stihnete zareagovať. Samotné vyťahovanie kotvy môže byť časovo náročnejšie, takže čím ste ďalej tým viac času máte.
 • Kotvu nikdy nevyhadzujte v prístavoch medzi bójkami. Pod vodou je tam veľa bordelu, o ktoré sa kotva zachytí a už ju nikdy nevytiahnete.
 • Kotvite ďalej od pobrežia. Výhodou je, že aj keby došlo k nejakej kritickej situácii máte viac času konať (čas, kým loď dojde na breh a poškodí sa).

Ako drží kotva, môžem sa na ňu spoľahnúť?

 • Kotva je uspôsobená tak, aby držala v bahnitom a pieskovom dne (95% dna Šíravy) za podmienky, že sa kotva vyhodí aj s celou reťazou. Reťaz totiž svojou váhou zaťažuje kotvu v správnom smere tak, aby sa čo najviac zaryla do blata a držala loď. Účinnosť samotnej kotvy bez dlhej reťaze a lana je takmer nulová.
 • Ak to považujete za potrebné urobte si skúšku, či kotva drží. Vyhoďte kotvu a jemne cúvajte v smere vetra, vĺn, alebo v smere najbližšieho nebezpečenstva (breh). V určitej chvíli by ste mali pocítiť ako vás kotva drží. Niekedy je nutné pozorovať aj GPS, nie ste totiž schopní posúdiť, či kotva drží, alebo sa jemne posúva (hlavne pri nekľudnejšej hladine). Po takomto manévri zabezpečíte, že sa kotva poriadne zaryje do blata. Bude držať veľmi kvalitne, ale vytiahnutie bude špinavé a fyzicky náročnejšie.

Ako spustiť kotvu

 • Kotevná reťaz je uložená v priestore pod predným malým matracom. Je potrebné tento priestor otvoriť - bočne vyklopiť.
 • Pred otvorením je nutné odstrániť predný matrac. Pozor aby vám matrac nedfúklo. Pokuty za stratené matrace sú veľmi vysoké. Ak fúka, matrac radšej odložte do kajuty.
 • Veko kotevného priestoru nemusí hlavne vo vlnách držať otvorené. Je žiadúce, ak vám niekto pomôže.
 • Kotvu uvoľnite tak, že povolíte skobu na pružnom lane, ktoré kotvu drží napnutú. Skobu vyvlečiete cez príslušné oko reťaze.
 • Kotvu pomaly spúšťajte rúčkovaním a postupným spúšťaním reťaze.
 • Kotvu nikdy nespúšťajte voľným pádom. Reťaz a kotva je príliš ťažká, s veľkou pravdepodobnosťou to spôsobí škody na lamináte, môže dôjsť k nehodám kvôli zamotanej reťazi, či z dôvodu, že sa vám ruky dostanú do reťaze, ktorá sa prudko odvíja.
 • Kotevnú reťaz musíte vypustiť celú.Na konci je reťaz zaistená, tak, aby nevypadla aj s kotvou z lode. Pokiaľ kotva dopadne len na dno, jej účinnosť je minimálna. Je potrebné vyhodiť aj celú reťaz. Práve váha reťaze zvyšuje účinnosť kotvy.

Ako vytiahnuť kotvu

 • Ak ste bližšie pri brehu, motor určite naštartujte ešte pred vyťahovaním kotvy a nechajte ho v neutráli. Po vytiahnutí kotvy bude neskoro, keď zistíte, že máte problém so štartovaním a pod. V tomto prípade zabezpečte, aby sa k ovládaniu motoru nedostali deti a pod.
 • Pre otvorenie kotevného priestoru platí to isté, čo pri spúšťaní kotvy.
 • Keďže dĺžka reťaze je taká, že loď nestojí priamo nad kotvou, v prvej fáze vyťahovania kotvy sa loď len približuje k miestu zhodenia kotvy (vyťahovanie je relatívne ľahké).
 • V ďalšej fáze sa kotva začne zdvíhať z dna. Ak tam bola krátkodobo a nebola namáhaná, pôjde to relatívne ľahko - ale ťažšie ako v prech. fáze. Ak tam bola dlhšie a bola namáhaná bude dosť zarytá v bahne a jej vypáčenie bude fyzicky najnáročnejšia časť. Bude potrebná dosť veľká sila. Kotva sa najjednoduchšie vypáči z dna, keď je loď priamo nad ňou. Akékoľvek uvoľnovanie reťaze a skúšanie vytiahnuť ju napr. z iného smeru vám veľmi nepomôže.
 • V žiadnej fáze sa určite nesnažte uvoľniť kotvu jazdením s člnom okolo nej, ťahaním kotvy, cúvaním a pod. Okrem toho, že hrozí poškodenie člnu, alebo dokonca zranenia na palube s veľkou pravdepodobnosťou situáciu zhoršíte. Kotva sa ešte viac zaryje do dna a jej vytiahnutie bude ešte obtiažnejšie.
 • Keď sa vám podarilo kotvu plne vytiahnuť, zaistite kotvu pružným lanom a skobou (tak, ako bola zaistená pred vyhodením), tak aby reťaz zostala napnutá a kotva bola uložená čo najpevnejšie.
 • Niektoré časti tohto postupu sú náročnejšie, pokiaľ ich vykonáva len jedna osoba. AK je to možné, robte to vo dvojici.

Bójky

 • Je prísne zakázané kotviť, alebo sa uväzovať o akékoľvek bóje.
 • Bóje slúžia väčšinou na navigačné účely. Bóje teda nesmiete využívať na kotvenie a nesmiete sa o nich ani uviazať. Okrem toho, že je to všeobecne zakázané, poškodíte loď tým ako bude narážať, alebo šúchať sa o bóju.
 • Aj keď sú niektoré bóje určené na kotvenie, žiadna z nich nie je verejná, sú to súkromné bóje a kotviť na nich je teda zakázané.
 • Prečítajte si viac detailov o farbách bójí v kapitole Bóje a ich význam© PLAVBA.sk, Zemplínska Šírava, Hôrka - Lúč, hotline: 0948 PLAVBA (0948 752822), GPS: N48°47'39.26'' 21°58'27.04'',